Engineering

Voor VLM gaat het realiseren van projecten veel verder dan enkel constructies aanleveren en nadien plaatsen. Wij voorzien een complete voorbereiding (met uitwerken van een projectdossier) en coördinatie van de werken. Dit om de algemene kwaliteit te kunnen blijven garanderen.

Indien gewenst kan men bij ons terecht voor de volledige uitwerking van een projectdossier. Dit houdt in dat onze mensen eerst ter plaatse de benodigde informatie verzamelen. Vervolgens wordt er een concept opgemaakt waarbij er een nieuwe constructie wordt uitgetekend of een bestaande gewijzigd. Al dan niet in combinatie met de benodigde sterkteberekeningen. Na goedkeuring zal het dossier vervolledigd worden en met de oplevering aan de klant worden overhandigd.

VLM profileert zich op deze manier tot de partner naar voorbereiding, coördinatie, uitvoering en opvolging van al uw projecten. De professionele begeleiding gebeurt van a tot z met directe communicatie zodat alle betrokken partijen van bij de aanvang op één en dezelfde lijn zitten.

Hoe kunnen we jou helpen?