Riggerwerken

Het uitvoeren van riggerwerken op een gecoördineerde en veilige manier is voor VLM de absolute standaard. Daarom kan u zonder enig probleem de volledige uitvoering en opvolging aan ons toevertrouwen.

Voor VLM is het startpunt van elk riggerproces: veiligheid. Dit is onze hoogste prioriteit. Alle werken en activiteiten worden opgevolgd door onze preventie-adviseur. Daarnaast beschikt het bedrijf ook over een VCA-Petro certificatie en eigen reglementering voor het waarborgen van de veiligheid.

VLM voorziet de studie, voorbereiding en de realisatie van het riggerproces inclusief het hijsschema. De uitvoering gebeurt door gekwalificeerd personeel/riggers welke beschikken over de nodige certificaten voor het aanslaan en uitwijzen van lasten. Voor het takelwerk hebben we eigen, gekeurd materieel.

Hoe kunnen we jou helpen?